Skip to main content

บอร์ดพูดคุย

กระทู้ตอบสร้างตอบล่าสุดsort icon
มีโอกาสจะท้องมั้ยครับ ? ผมตัดสินใจถูกแล้วใช่มั้ย ? 26 March 2018 | wasurat601 Read more 2 20 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย wasurat601
20 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ 26 March 2018 | ZoneZaTie Read more 2 20 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย ZoneZaTie
20 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ใช้นิ้วมใช้นิ้วมีสิทธิ์ท้องมากน้อยเพียงใดคะ 26 March 2018 | kgee Read more 2 20 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย kgee
20 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย kgee
มีโอกาสท้องมั้ย ต้องทานยาคุมฉุกเฉินควบคู่ด้วยมั้ย 25 March 2018 | toyakuo Read more 2 21 สัปดาห์ 4 hours ที่แล้ว
โดย toyakuo
20 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
แบบนี้ยังถือว่ามีโอกาสท้องไหม 23 March 2018 | Team50 Read more 2 21 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย Team50
21 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย Team50
มีโอกาสท้องไหมครับ กังวลมากครับ 23 March 2018 | leooel Read more 2 21 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย leooel
21 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย leooel
ประจำเดือนแฟนมาแล้วก็หาย 20 March 2018 | goblins Read more 2 21 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย goblins
21 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย ทับทิมกรอบ
วันปลอดภัย 15 March 2018 | Akomi Read more 2 22 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย Akomi
21 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย jutapron
การใช้ยากระตุ้นอารมณ์หญิง 20 March 2018 | Thefun Read more 0 21 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย Thefun
n/a
สอบถามที่ตรวจครรภ์มันความชัวร์มากน้อยแต่ไหนคะ 14 March 2018 | Yozawa rin Read more 2 22 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Yozawa rin
21 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย yayank
ช่วยด้วยครับ 17 March 2018 | network6098 Read more 3 22 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย network6098
21 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ปรึกษาหน่อยคะ 18 March 2018 | Pkmllk Read more 1 22 สัปดาห์ 10 hours ที่แล้ว
โดย Pkmllk
21 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
กินยาคุมฉุกเฉินแล้วปจดยังไม่มา 22 November 2017 | Nam111 Read more 2 38 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Nam111
22 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย johnson83
น้ำหล่อลื่น 15 March 2018 | Pkmllk Read more 1 22 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย Pkmllk
22 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
โอกาสท้อง 15 March 2018 | fico Read more 2 22 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย fico
22 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ประจำเดือนมา2รอบช่วยตอบทีนะคะ กังวลมาก 12 March 2018 | mamol Read more 3 22 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย mamol
22 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย Radyarmy
กังวลมากครับ 9 March 2018 | anony Read more 2 23 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย anony
22 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย คุณนายตื่นสาย
ทานยาคุมตัวไหนดีถ้าเน้นเรื่องการคุมกำเนิดเป็นหลัก 12 March 2018 | toyakuo Read more 2 22 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย toyakuo
22 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
หากทานยาคุมแบบรายเดือน+ช่วงใกล้หมดประจำเดือนสามารถหลั่งในได้มั้ยคะ 11 March 2018 | toyakuo Read more 3 23 สัปดาห์ 4 hours ที่แล้ว
โดย toyakuo
22 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย dlattew
มีโอกาสท้องไหมครับ 10 March 2018 | tanakorn Read more 4 23 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย tanakorn
22 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย ธอธงคนนิยม
กินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนยังไม่มา 12 March 2018 | Thanarat Read more 2 22 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย Thanarat
22 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย pamgai
จะท้องหรือเปล่านะ???? 8 March 2018 | MatchaLaLaLa Read more 3 23 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย MatchaLaLaLa
23 สัปดาห์ 6 hours ที่แล้ว
โดย MatchaLaLaLa
เลือดอะไรคะ 9 March 2018 | Pkmllk Read more 4 23 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย Pkmllk
23 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย Pkmllk
แบบนี้ท้องมั้ยคะ 7 March 2018 | namtarn123 Read more 4 23 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย namtarn123
23 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย namtarn123
จะท้องไหมคะ จะเป็นไรไหม 7 March 2018 | Peachpy Read more 2 23 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Peachpy
23 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย wipane