Skip to main content

บอร์ดพูดคุย

กระทู้ตอบสร้างตอบล่าสุดsort icon
กังวลใจมากค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะประจำเดือนไม่มา 18 February 2018 | ggot66 Read more 3 8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย ggot66
8 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
เครียดมากค่ะช้วยด้วย 15 February 2018 | Thinking to much Read more 3 9 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย Thinking to much
8 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Thinking to much
กังวลใจมากขอคำปรึกษาค่ะ 17 February 2018 | Yozawa rin Read more 2 9 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย Yozawa rin
8 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Yozawa rin
แฟนประจำเดือนยังไม่มาครับ 18 February 2018 | effectta Read more 2 9 สัปดาห์ 6 hours ที่แล้ว
โดย effectta
8 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย effectta
หลังจากกินยาคุม 18 February 2018 | สุรพล Read more 2 8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย สุรพล
8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย สุรพล
กังวลค่ะ ไ่ม่รู้ทำไง รบกวนพี่วัยใสช่วยตอบทีนะค่ะ 8 February 2018 | ggot66 Read more 4 10 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย ggot66
8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย ggot66
ขอปรึกษาหน่อยคะ 17 February 2018 | beeeeeeeeeeeeee Read more 2 9 สัปดาห์ 22 hours ที่แล้ว
โดย beeeeeeeeeeeeee
8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย beeeeeeeeeeeeee
อาบน้ำกับแฟนไม่ใส่เสื้อผ้า 18 February 2018 | runranrun Read more 1 9 สัปดาห์ 15 hours ที่แล้ว
โดย runranrun
8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ประจำเดือนมาแล้วท้องไหม 17 February 2018 | boss19 Read more 1 9 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย boss19
8 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_
ความกังวล ขอคำปรึกษา 31 January 2018 | Nanni Read more 5 11 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย Nanni
9 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย Nanni
มีโอกาสท้องไหมคะ ช่วยด้วยค่ะ 16 February 2018 | OZONE9 Read more 0 9 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย OZONE9
n/a
การคุมกำเนิด 16 February 2018 | kgee Read more 2 9 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย kgee
9 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย kgee
ทานยาคุมแบบแผง 21 เม็ด กับการตั้งครรภ์ 13 February 2018 | teddyzbear Read more 2 9 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย teddyzbear
9 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย phan61
พี่วัยใสคะ ช่วยประเมินโอกาสที่จะตั้งครรภ์ในกรณีของหนูให้ทีนะคะ 8 February 2018 | ggnnaapp Read more 2 10 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย ggnnaapp
9 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย มกราพันธ์
ถุงยางรั่วตรงเกือบโคนคะ 6 February 2018 | Rinayui Read more 2 10 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Rinayui
10 สัปดาห์ 1 วัน ที่แล้ว
โดย harley
กังวลใจมากค่ะ พี่วัยใสช่วยให้คำตอบทีนะคะ 4 February 2018 | ggnnaapp Read more 1 10 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย ggnnaapp
10 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย bamboobe
กังวลมากค่ะ 5 February 2018 | Nam111 Read more 2 10 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย Nam111
10 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย MAyjuby
กินยาคุมทันไหมหลังจากมีพสพไปแล้ว7วัน 19 March 2013 | mansome1 Read more 4 5 years 5 สัปดาห์ ที่แล้ว
โดย mansome1
10 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย MooF
กินยาสตรีเพ็ญภาคแล้วเลือดมาค่ะ 29 July 2014 | Lookdoie Read more 4 3 years 38 สัปดาห์ ที่แล้ว
โดย Lookdoie
10 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย MooF
รบกวนตอบหนูหน่อยนะคะพี่วัยใส 31 January 2018 | Sa-ra Read more 3 11 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Sa-ra
10 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย Sa-ra
ถุงยางขาดแต่ไม่ได้หลั่ง 4 February 2018 | nalin.13 Read more 2 11 สัปดาห์ 1 hour ที่แล้ว
โดย nalin.13
10 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย ayapond
ช่วยด้วยค่ะพี่วัยใสตอบหน่อยค่ะ 28 January 2018 | jan.ray Read more 2 11 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย jan.ray
10 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย nakabuy
ไม่ได้ตั้งใจ 2 February 2018 | nook.zaza.zz Read more 0 11 สัปดาห์ 2 วัน ที่แล้ว
โดย nook.zaza.zz
n/a
เครียดมากเลยค่ะ 29 January 2018 | jan.ray Read more 2 11 สัปดาห์ 6 วัน ที่แล้ว
โดย jan.ray
11 สัปดาห์ 3 วัน ที่แล้ว
โดย Radyarmy
สอบถามหน่อยค่ะ เครียดมากเลย! 29 January 2018 | pj.1998 Read more 2 11 สัปดาห์ 5 วัน ที่แล้ว
โดย pj.1998
11 สัปดาห์ 4 วัน ที่แล้ว
โดย พี่วัยใสมีคำตอบ_--_