Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

เลือดล้างหน้าเด็กคือ?????? ....

หมวดหมู่ :

#1 เลือดล้างหน้าเด็กส่วนใหญ่จะมี

เลือดล้างหน้าเด็กส่วนใหญ่จะมีน้อยค่ะ แค่เป็นรอยเปื้อนที่กางเกงในไม่ได้มามากแบบมีประจำเดือน ซึ่งคนตั้งครรภ์บางคนเท่านั้นที่มีเลือดล้างหน้าเด็กหรือมีเลือดออกกระปิบกระปอยในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ได้ แต่โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะไม่มีค่ะ เพราะเวลาพอตั้งครรภ์แล้ว รอบเดือนจะขาดหายไป เลือดล้างหน้าเด็กจึงไม่ได้มีกันทุกคน โดยเลือดล้างหน้าเด็กนี้มักจะออกก่อนหรือใกล้เคียงกับที่ประจำเดือนรอบถัดไปควรจะมาค่ะ

#2 ขอบคุนค่ะๆๆ^^

ขอบคุนค่ะๆๆ^^