Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

มีอะไรกับแฟนตอนมีประำเดือนไม่ท้องจริงไหมคับ

มีอะไรกับแฟนตอนมีประำเดือนไม่ท้องจริงไหมคับ
หมวดหมู่ :

#1 มาไขข้อสงสัยให้ค่ะ

มาไขข้อสงสัยให้ค่ะ ......โดยปกติผู้หญิงจะมีรอบเดือนยาวนานแตกต่างกันบางคนรอบเดือนมา 28 วัน บางเดือนก็มา 30 วัน ด้วยเหตุนี้การนับระยะปลอดภัย หน้า7 หลัง 7 จึงใช้ไม่ได้กับคนที่มีรอบเดือนไม่สม่ำเสมอ เพราะมีความเสี่ยงต่อการตั้งท้องได้ นอกจากนี้การนับวันผิดพลาดหรือเข้าใจช่วงระยะปลอดภัยผิดๆ อย่างหลัง 7 วันของการมีประจำเดือน (ต้องนับจากวันแรกที่รอบเดือนมาแล้วนับต่อไปอีก 6 วัน) ซึ่งถ้าไม่มีการร่วมเพศในวันที่มีรอบเดือน ก็แปลว่าวันที่เหลือจะเป็นวันที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เช่น ถ้ามีรอบเดือน 3 วัน แสดงว่าวันปลอดภัยจะเหลือ 4วัน ถ้ารอบเดือนมา 5 วันก็จะมีวันปลอดภัยเหลือ 2 วัน ดังนั้น หากยังไม่หมดเลือด แล้วมีเพศสัมพันธ์แบบฝ่าไฟแดงโอกาสท้องย่อมไม่มีค่ะ!! ถ้านั่นเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนจริงๆ และแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ผู้หญิงมีประจำเดือนจะไม่เสี่ยงต่อการตั้งท้อง แต่ก็มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย จึงควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ที่สำคัญถ้ามีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำการกินยาคุมแบบธรรมดาจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่ายาคุมฉุกเฉินค่ะ