Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

ช่องคลอดอักเสบเกิดจากอะไร

อยากทราบว่า ช่องคลอดอักเสบในผู้หญิง เกิดจากอะไรบ้างคับ แล้ววิธีการป้องกันและรักษาทำได้อย่างไรบ้างคับ
หมวดหมู่ :

#1 มาไขข้อสงสัยให้ค่ะ...ผู้หญิงจ

มาไขข้อสงสัยให้ค่ะ...ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย จะมีเชื้อราชนิดนี้อยู่ในช่องคลอด แต่จะไม่แสดงอาการอักเสบแต่อย่างไร เนื่องจากแบคทีเรียที่ไม่มีพิษภัยในช่องคลอดคอยสร้างกรด ช่วยควบคุมไม่ให้เชื้อราเจริญงอกงาม แต่หากมีการสวนล้างช่องคลอดเป็นประจำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก็อาจเปลี่ยนแปลงสภาพภายในช่องคลอด ทำให้เชื้อราเจริญงอกงามได้เช่นกัน

ทั้งนี้การช่องคลอดอักเสบในผู้หญิง เกิดได้ทั้งการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆ รวมไปถึงการอักเสบที่เกิดจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในหรือหนองในเทียม เป็นต้นค่ะ โดยผู้หญิงสามารถสังเกตปริมาณของตกขาวร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสีหรือกลิ่น เช่น มีสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น หรือการระคายเคืองบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะสืบพันธ์ภายนอก ได้แก่ อาการคันหรือแสบ บางคนอาจมีผื่นแดงรอบ ๆ ปากช่องคลอดหรือบริเวณขาหนีบ ถือได้ว่ามีภาวะตกขาวที่ผิดปกติค่ะ จึงควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา กรณีการอักเสบช่องคลอดจากเชื้อราจะใช้ยาเน็บช่องคลอดเพื่อรักษาอาการค่ะ

สำหรับวิธีป้องกันดูแลสุขภาพจุดซ้อนเร้นของตัวเอง ด้วยการรักษาความสะอาด ไม่ปล่อยให้อับชื้น ใส่กางเกงในที่ส่วมใส่สบายระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการสวนล้างช่องคลอด หลังการขับถ่ายทุกครั้ง ควรใช้กระดาษชำระเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียสู่ช่องคลอด ที่สำคัญป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์


#2 ช่องคลอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อ

ช่องคลอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อพยาธิ เชื้อรา และแบคทีเรีย บางชนิด ดังนั้นการไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในจะเป็นการดี การป้องกันโดยการเน้นการทำความสะอาด ไม่สอดใส่วัตถุสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่จะทำให้เกิดการระคายเคือง