Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

ทำหมันแล้วท้อง

ทำหมันแล้วท้อง เมื่อกลางปีที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกนโยบายแจกเงินมูลค่าสูงสุดถึงสองแสนบาทถ้วนให้กับผู้ใช้สิทธิการรักษาฟรี นโยบายดังกล่าว คือ จ่ายสองแสนเพื่อเป็นทุนสำหรับการตั้งครรภ์ภายหลังทำหมัน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การออกประกันการทำหมันหญิง ทำฟรี ไม่ได้ผล...ยินดี แถมเงิน 200,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์ผิดถูก คำสั่งนี้มีที่มาของการแจกเงิน ค่าเสียหาย อันเนื่องจากมติของบอร์ด สปสช. ตกลงข่าวนี้จะชดใช้จริงหรือเปล่าครับ เพราะภรรยาผมทำหมันแล้วท้อง ถ้าจริงผมขอไปใช้สิทธิ์
หมวดหมู่ :