Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

วิธีการคุมกำเนิด

อยากทราบวิธีการคุมกำเนิดมีกี่วิธี และวิธีใดมีประสิทธิภาพที่สุด
หมวดหมู่ :

#1 1.

1. แบบชั่วคราว(การนับระยะปลอดภัย หน้า7หลัง7)
2. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด
3. การฉีดยาคุมกำเนิด
4. ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง (Norplant)
5. การใส่ห่วงอนามัย (IUD)
6. การสวมถุงยางอนามัยสตรี (Diaphragm)
7. การสวมถุงยางอนามัยผู้ชาย (Condom)
8. การคุมกำเนิดแบบถาวร
9. วิธีการคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ

แต่วิธีที่เหมือนได้โชคสองชั้นได้ทั้งกันท้องและกันโรคก็เห็นจะเป็นวิธีคุมกำเนิดโดนการใช้ถุงยางอนามัย และการใช้ถุงอนามัยผู้หญิงค่ะ^_^