Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

แบบสำรวจพฤติกรรมทางเพศสตรีไทย

ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจพฤติกรรมทางเพศของสตรีไทย งานวิจัยนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผู้วิจัยจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข้อมูล เพื่อให้งานวิจัยมีความแม่นยำสูงสุด รบกวนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง http://bit.ly/surveythai2018
หมวดหมู่ :

#1 ปกติมีอะไรกับแฟนแล้วแฟนจะชอบไ

ปกติมีอะไรกับแฟนแล้วแฟนจะชอบไม่ใส่ถุง แต่ก็จะกินยาคุมซินโฟเนียอยู่แล้ว ดีตรงที่นอกจากคุมกำเนิดได้แล้วไม่อ้วน ไม่บวม ผิวสวยดีค่ะ