Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

ตอบหน่อยนะคะะ

เรากินยาคุมฉุกเฉินแบบ2เม็ดวันศุกร์ที่4ตุลาค่ะ วันพฤหัสบดีที่11ตุลา มีเลือดออกคล้ายประจำเดือน ใช่ผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินหรือเปล่าคะ หรือไม่ใช่
หมวดหมู่ :