Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

ยาคุมและยาไมเกรน

ทานยาคุมกำเนิดมาตั้งแต่ พ.ย.60 จนถึงปัจจุบันก็ยังทานอยู่ มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดคือ 30 มิ.ย.61 ไม่สวมถุงยางอนามัย และฝ่ายชายบอกว่าหลั่งนอก และวันที่ 1 ก.ค.61 มีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง แต่สวมถุงยางอนามัย และเมื่อวานวันที่ 8 ก.ค.61 ได้ไปหาหมอและได้ยาไมเกรนกลับมารับประทานอยากทราบว่าจะมีผลต่อยาคุมและทำให้ท้องได้หรือไหม?
หมวดหมู่ :

#1 จากที่คุณน้องสอบถามมาหากคุณน้

จากที่คุณน้องสอบถามมาหากคุณน้องดูฉลากยาแล้วเป็นยาไมเกรนพวกนูโรเฟน (Neobrufen) ที่ไม่ใช่กลุ่มยาสเตอรอยด์ค่ะ ซึ่งยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ลดอาการปวดได้ดี ยาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดค่ะ

ส่วนตัวยาที่กินแล้วทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงมีดังนี้นะคะ ยังไงก็ลองเช็คดูได้ค่ะ
- Drug decreases effectiveness of oral contraceptive pills
- Amoxicillin
- Ampicillin
- Carbamazepine (Tegretol)
- Ethosuximide (Zarontin)
- Metronidazole (Flagyl)
- Phenobarbital
- Phenytoin (Dilantin)
- Primidone (Mysoline)
- Rifampin (Rifadin)
- Tetracycline
- Troglitazone (Rezulin)