Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

สอบเรื่อง ปจด

เกริ่นก่อนเลย แฟนผมเป็นคน ปจด มาไม่ปกติ บ้างทีมาไว บ้างทีมาช้า แต่รอบนี้รู้สึกจะช้าเกินไป ประมาณเดือน มี.ค แฟนผมมีประจำเดือนมาประมาณสิ้นเดือน มี.ค ประมาณ 4 - 5 วันแล้ว ปจด มาเยอะ ในเดือน ถัดมาได้มีอะไรกันในช่วง สงกราน แต่ป้องกันทุกครั้งด้วย ถุงทุกครั้ง แล้วในเดือนนั้น ปจด แฟนก็ยังไม่มา จนถึงเดือนนี้ ปจด แฟนก็ยังไม่มา แต่มีอาการ เจ็บนม เจ็บท้อง อารมณ์เสีย กินข้าวเยอะ เหมือนคนจะมี ปจด ยังงี้เกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้ ปจด มาช้าครับ
หมวดหมู่ :

#1 ฮอร์โมนอาจจะมาผิดปกติค่ะ

ฮอร์โมนอาจจะมาผิดปกติค่ะ ลองให้แฟนกินยาคุม minidoz ดูนะ ตัวนี้ผลข้างเคียงไม่เยอะ เราเคยกินแล้วไม่เวียนหัว ไม่อ้วกจ้า