Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

พี่วัยใส ผมขอปรึกษาหน่อย

เรื่องนี้ ผมมีเพศสัมพันธ์ตังแต่สองเดื่อน ที่แล้ว เดื่อนแรก มาน้อยกว่าปกติ จากนั้นมายังไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรอีกเลย คื่อผม มี เพศสัมพันธ์ กะแฟนใส่ถุงยาง กับแฟน ช่วงเที่ยง พร้อมยาคุมฉุกเฉิน ไม่หลุด กินยาเม็ดแรกช่วงสามทุมครึ่ง ยาเม็ดช่วงสอง ประมาณห้าโมงเช้า คื่อ แฟน ผม ไปชื้ิอ ที่ตรวจครรภ์ มายีห้อหนึ่ง ผมไม่ทราบ มันขึ้น 2 ขีด แต่ พอผมชื้อมาอีกที่หนึ่งไป จำนวน 2 กล่อง แฟนตรวจ เย็นขึ้น ขีดเดียว พอมาตรวจเช้า ขึ้นขีดเดียว ผมเลยไม่แน่ใจว่า อันใหนตรง อันใหนเท็จ ชพอเข้าเดื่อนที่สอง แฟนผมรู้สึกไม่สะบายจึงชื้อที่ตรวจครรภ์ มาตรวจมันขึ้นสองขีด พอผมชื้อมาอีกสองกล่องเรื่อง ตามข้างบนนั้นละครับพี่วัยใส ผมกังวลมากเลยครับพี่วัยใส ช่วยผมหน่อยน่ะครับ วันที่ 6 พฤษภาคม ก็มีเลือดออกมาสีชมพู จางๆ ไม่เจ็บท้อง สีผิดปกติ เกิดจากอะไรครับ
หมวดหมู่ :