Skip to main content

ขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ|ขนาดใหญ่ขึ้น 10%|ขนาดใหญ่ขึ้น 20%|ขนาดใหญ่ขึ้น 30%

ไม่ได้ตั้งใจ

ผมอยู่กับแม่สองคน เมื่อวานแม่รู้ว่าผมช่วยตัวเองใส่กางเกงในแม่ ผมคิดว่าแม่ไม่อยู่ ผมเลยเข้าไปดมกางเกงในแม่ในห้อง ปกติแม่จะกลับห้าโมงครึ้ง วันนี้แม่กลับสี่โมง แม่มาเจอผมกำลังดมกางเกงในแม่ แม่ว่าเยอะมาก ผมเงียบเลย อายแม่ด้วย.
หมวดหมู่ :