Skip to main content

สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล ฟรี!

ขึ้นชื่อว่า “วัยรุ่น” ก็ต้องอยากรู้อยากลองเป็นธรรมดา โดยเฉพาะเรื่องเพศและคำตอบที่มักจะได้จากผู้ใหญ่เวลาถามคำถามเรื่องเพศคือ...
มาทดสอบ “ไอคิว” เรื่องเซ็กซ์กันดีกว่า คุณปราดเปรื่องในเรื่อง “อย่างว่า” แค่ไหน ไม่ลองทดสอบดูก็ไม่รู้หรอกเนอะ