Skip to main content

สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล ฟรี!

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยปลูกฟังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกตั้งแต่ในชั้นปฐมวัย เพิ่มพัฒนาการสมองด้านการอ่าน-เขียนให้แก่เด็ก รวมถึง...
มาทดสอบ “ไอคิว” เรื่องเซ็กซ์กันดีกว่า คุณปราดเปรื่องในเรื่อง “อย่างว่า” แค่ไหน ไม่ลองทดสอบดูก็ไม่รู้หรอกเนอะ