Skip to main content

สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล ฟรี!

เมื่อวันที่ 6ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวถึงกรณีพบหญิงท้องป่วยไวรัสซิกาที่ รพ.ศรีธัญญาว่า เบื้องต้นได้รับรายงาน 1คน เนื่องจากมาตรวจเลือด แต่ขณะ...
มาทดสอบ “ไอคิว” เรื่องเซ็กซ์กันดีกว่า คุณปราดเปรื่องในเรื่อง “อย่างว่า” แค่ไหน ไม่ลองทดสอบดูก็ไม่รู้หรอกเนอะ